Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

brejkontrough
18:39
1281 1979 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakiks kiks
brejkontrough
18:37
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viakiks kiks
brejkontrough
18:37
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viakiks kiks
brejkontrough
18:37
1880 10fe
Reposted fromyouuung youuung viakiks kiks
18:36
4058 7130 500
Reposted fromtwice twice viaucieknijmi ucieknijmi

February 10 2015

17:42
brejkontrough
17:41
2597 16c6 500
Homemade Cookies N’ Cream Milkshake
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viakiks kiks
brejkontrough
17:40
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viakiks kiks
17:39
2700 c23a
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viakiks kiks

January 08 2015

brejkontrough
13:33
6017 f623 500
Reposted byatramentovvakryszpin

December 16 2014

10:33
9622 04a8 500
Reposted fromfreakish freakish viaucieknijmi ucieknijmi
brejkontrough
10:33

Elie Saab Haute Couture S/S 2014.

10:32
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viaryska ryska
10:32
6696 689c
Reposted fromsbguys sbguys viaryska ryska
brejkontrough
10:32
6371 2be7
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaryska ryska

November 19 2014

brejkontrough
16:01

November 18 2014

brejkontrough
17:17

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu".

— Margaret Mead
brejkontrough
17:16
Praktycznie nie używamy języka - sprowadziliśmy go w sieci do skarlałych form, hashtagów, które z jednej strony będąc żywym zamordowaniem języka, świetnie oddają charakter procesów myślowych naszego pokolenia. Luźny, płytki, płaski, asocjacyjny. Właśnie hasztagi, nie związane ze sobą wyrazy z kratką na początku, pokazują najlepiej, jak pracują nasze mózgi. My już nie myślimy, my po prostu gramy w skojarzenia.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk
brejkontrough
17:14
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromflesz flesz viajakubzulczyk jakubzulczyk
brejkontrough
17:11
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl